look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

UDZIAŁ W PROJEKCIE BEZPŁATNY!

Projekt „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo

Grupę docelową stanowi 60 os młodych; w wieku 15-29 lat; biernych zawodowo; w tym osoby z niepełnosprawnościami; należący do grupy NEET (zg. z definicją przyjętą w PO WER); z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Projekt jest skierowany wyłącznie do os. z obszaru woj. mazowieckiego.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o
ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącej GD.

Rekrutacja

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania w zakładce dokumenty

Zachęcamy do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu lub w wyznaczonym przez Państwa dogodnym miejscu,  podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie oraz pomożemy w uzupełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz na nasz profil facebook

Planowane efekty

  • Liczba osób,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu min. 90% UP
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjeły pracę lub kontynuowały zatrudnienie min. 50% UP